Privacyverklaring

De privacyverklaring geldt voor iedereen die de website www.starspsychologen.nl bezoekt.

Beheer

De website www.starspsychologen.nl staat onder beheer van Stars Psychologen. Contactgegevens zijn te vinden op deze webpagina.

Gegevens die door een individu worden verstrekt

Gegevens die door een individu via het contactformulier zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is hier één uitzondering op: wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over het privacybeleid terecht bij Stars Psychologen. Contactgegevens zijn te vinden op deze webpagina.

Disclaimer

Stars Psychologen is gerechtigd de inhoud van het privacybeleid te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Beveiliging

De gegevens die via de website www.starspsychologen.nl worden verstrekt aan Stars Psychologen worden verstuurd via een beveiligde verbinding en mocht het nodig zijn ook opgeslagen in een beveiligde omgeving.

Lees ook de informatie van de pagina Algemene voorwaarden.